Stránky jedné optimistky

Zajímavosti 2

Ze školy

Rtěnka

Podle zprávy v rozhlase se jedna středni škola v Oregonu nedávno potýkala s velmi unikátnim problémem. Mnoho dívek začalo užívat rtěnku a chodily si malovat ústa na záchod. To bylo v pořádku, ale po nanesení rtěnky přitiskávaly ústa na zrcadla, nechávajíce tak na něm desítky otisků rtů. Nakonec se ředitelka školy odhodlala s tím něco udělat. Svolala všechny dívky na školní záchody a setkala se tam s nimi spolu se školníkem. Vysvětlila jim, že jejich rtěnkové otisky způsobují školníkovi velké trápení, neboť pak musí každý večer zrdcadlo náročně čistit. Aby demonstrovala, jak NÁROČNÉ je ono čištění, požádala školníka, aby jedno zrdcadlo umyl tak, jak to dělá každý večer.Školník vzal stěrku na dlouhé násadě, namočil ji v záchodové míse a setřel s ní zrcadlo. Od té doby se na zrcadle neobjevil jediný otisk rtů. Někteří učitelé jsou jednoduše Učitelé...

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments